دان اولــــــــــــــــــــــــــــدوزو

دان اولدوز ایستر چیخا گوزل یالواری چیخما

موسیقی آذربایجان

+0 به یه ن

مردم آذربایجان ، مردمی اصیل و هنرپروند. موسیقی جایگاه ویژه ای در دل همه و آنها، از روستایی و ایلیاتی گرفته تا شهرنشین دارد و روح تك تكشان با صدای سازوآواز و داستان سرایی عاشق ها پیوند خورده است و از شنیدن آن در هر كجا كه باشند احساس غرور و شعف می كنند.آردینی اوخو

طنز (ویروس FA 174 )

+0 به یه ن

ویروس
FA 174 

اخیرا یك بیماری ویروسی از مناطق فارس نشین كشور به ازربایجان سرایت كرده و عده زیادی را مبتلا ساخته وحتی در بعضی مناطق منجر به اپیدمی شده است .بیشترین مبتلایان به این بیماری را كودكان زیر 7 سال تشكیل میدهند به گفته محققین این بیماری در میان دختران خیلی شایع تر از پسر ها است و دختر ها نسبت به ان بسیار اسیب پذیر تر هستند .آردینی اوخو